Abdij van Pontigny: de grootste cisterciënzer kerk van de wereld ****

De Abdij van Pontigny ligt even ten noorden van Auxerre in het noorden van Bourgondië. Van het oorspronkelijke klooster is niet veel meer over maar van de kloosterkerk ter meer, die is namelijk nog helemaal in tact. Na de bouw behoorde het tot de grootste kerken van West-Europa en ook nu nog zijn de formaten […]